SUM3D Dental to rozwiązanie wyraźnie przeznaczone na rynek stomatologiczny, opracowane od początku we współpracy z głównymi centrami frezującymi. To otwarty, wszechstronny i bardzo łatwy w użyciu CAM, oferujący wysoką wydajność w krótkim czasie.

Pełen mocy

SUM3D Dental to potężne, ale jednocześnie łatwe w użyciu rozwiązanie. Użytkownik może ustawiać strategie i parametry, aby uniknąć przypadkowej zmiany, lub może modyfikować wszystkie parametry na podstawie swojego doświadczenia zawodowego.

Kompletny

SUM3D Dental nadaje się do wszystkich rodzajów obróbki. Oprogramowanie zarządza parametrami podcięć, przyczółków i innych na maszynach 3, 4 lub 5-osiowych w całkowicie automatyczny sposób, bez straty czasu na ustawienia lub konfigurację procesu.

Elastyczny

SUM3D ] dostosowuje się do różnych formatów, oprogramowania, maszyn i materiałów. Importuje dane z dowolnego źródła i w różnych formatach, tym samym nie będąc związanym z innymi dostawcami. Oferuje wysokiej jakości wyniki niezależnie od materiału lub osprzętu i współpracuje z cyrkonem, tytanem, chromo-kobaltem i innymi materiałami.

SUM3D Dental

Powerful and performing Dental CAM

SUM3D Dental może zarządzać wszelkiego rodzaju obrabiarkami. Postprocesor dla nowych maszyn jest ciągle wdrażany i do pełnej dyspozycji odbiorców i użytkowników.

Wszystkie postprocesory są obecne w SUM3D i zawarte w pakiecie oprogramowania, więc nie są dodatkowymi kosztami. Postprocesory to tłumacze ścieżki narzędzia obliczone w programie CAM specyficzne dla każdego rodzaju maszyn sterujących numerycznie. Bardzo ważna jest składnia, użycie określonych funkcji i niezawodność postprocesora. To jest powód, dla którego oprócz postprocesorów już obecnych w SUM3D, dbamy o wdrożenie nowych ich wersji, abyś mógł programować swoje maszyny w najbardziej optymalny sposób.

W przypadku dostępności modułu kinematycznego, możliwe jest wprowadzenie rysunku 3D maszyny, razem z uchwytami. W ten sposób można symulować proces maszyny i kontrolować ewentualne kolizje między wszystkimi zaangażowanymi komponentami.

Niektóre maszyny obsługiwane przez SUM3D

Mikron®, DMG®, Hermle®, Roeders®, Isper®, VHF®, MB-Maschinen®, Imes-Icore®, Roland®, Wieland®, Hint-els®, Yena®, Venture®, Macon®, Hurco®, Zeno®, Tecno-CN®, Righi®, etc…